เรียนรู้ภาษา CSS

CSS (Cascading Style Sheets)  คือ  ชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับการกำหนด และการแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ Continue reading

Advertisements

ติดตั้งโปรแกรม Zotero

Zotero  เป็นซอฟแวร์บริหารจัดการบรรณานุกรมที่ให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี พร้อมเปิดเผย Source Code เพื่อพัฒนาต่อยอด  พัฒนาโดยศูนย์ประวัติศาสตร์และสื่อสมัยใหม่แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน  (Center for History and New Media, George Mason University) Continue reading

เขียนบล็อกรายงานฝึกงาน และจัดทำรายงาน (แบบร่าง)

วันที่ 26-29 เมษายน 2554
–  เขียนบล็อกรายงานฝึกงาน
–  จัดทำรายงาน (แบบร่าง)

ติดตั้ง Extension Media Library บน Joomla

Media Library  เป็น Component ทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลบรรรานุกรมหนังสือ Continue reading

ติดตั้ง Extension 5 ตัว ของโปรแกรม Joomla 1.5

ความหมายสัญลักษณ์ C, M, P, L ของ Extension

Component
เป็นโปรแกรมเสริมที่เพิ่มความสามารถการทำงานให้กับโปรแกรมหลัก เช่น  Photo Gallery    Guestbook    Forum    Banner  เป็นต้น

Module
เป็นโปรแกรมเสริมที่ใช้สำหรับแสดงผลในหน้าเว็บไซต์  สามารถกำหนดตำแหน่งที่จะวาง Module ได้ว่าจะวางที่ตำแหน่งใดของหน้าเว็บ เช่น  ด้านบน  ด้านซ้าย  ด้านขวา  เป็นต้น
บาง Module กับ บาง Component  ก็มีความสัมพันธ์กัน ทำงานร่วมกัน  เช่น  Component Banner ทำให้เราสร้างป้ายโฆษณาประเภทต่างๆได้  และตรวจสอบได้ว่ามีผู้ชมคลิกที่ป้ายกี่ครั้ง  ส่วน Module Banner ใช้กำหนดตำแหน่งที่จะให้แสดงป้ายโฆษณา Continue reading

เรียนรู้การติด 2D Barcode และหนังสือแนะนำ

การติด 2D Barcode
–  รูป 2D Barcode  รูปเล็กติดไว้ที่หน้าปก (ห่างจากรอยพับสัก 1 ซม.)
–  รูป 2D Barcode  รูปใหญ่ติดไว้ที่หน้าลิขสิทธิ์ Continue reading

เขียนบล็อกรายงานฝึกงาน

–  เขียนบล็อกรายงานฝึกงาน โดยใช้โปรแกรม  WordPress
–  พยายามลงโปรแกรม  SubjectsPlus
–  ศึกษาการใช้โปรแกรม  LearnSquarePink  บนเซิร์ฟเวอร์จำลอง (AppServ)