เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การนำหนังสือและวารสารขึ้นชั้น

การจัดเรียงหนังสือของ STKS จะใช้ระบบดิวอี้  บนชั้นหนังสือจะจัดเรียงเลขหมู่น้อยไปหาเลขหมู่มาก เรียงจากซ้ายไปขวา จากด้านบนลงด้านล่าง  การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยม และระบบอื่นๆ  ช่วยให้บรรณารักษ์รู้จักหนังสือทุกเล่ม  แนะนำ  ตอบคำถามและค้นหาหนังสือให้ผู้อ่านได้ตรงตามความต้องการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่นำขึ้นชั้น  ได้แก่

–  หนังสือทั่วไปภาษาไทย

–  หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ

–  วารสารภาษาไทย

–  วารสารภาษาอังกฤษ

–  วิทยานิพนธ์

–  หนังสืออ้างอิง

เวลาฝึกงาน

13.00 -17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณวารี  ฉายาประจักษ์กุล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s