เรียนรู้ระบบการทำงานของงานประชาสัมพันธ์

สาเหตุที่ STKS ต้องมีงานประชาสัมพันธ์ เนื่องจากห้องสมุดไม่ได้เป็นสถานที่ที่อ่านหนังสือยืมหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้เพียงอย่างเดียว  แต่ยังมีบริการอย่างอื่นอีกด้วย และจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ได้รับทราบ  เช่น  การออกบูทประชาสัมพันธ์  เป็นต้น

กิจกรรมของงานประชาสัมพันธ์  มีดังนี้

–  ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ใน สวทช.   ผ่านทาง E-mail   ผ่านทางเว็บไซต์ STKS
–  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
–  ออกบูทต่างๆร่วมกับสมาคม
–  พัฒนาห้องสมุดชุมชนรวมทั้งบริจาคหนังสือ
–  บริการ STKS Delivery & Book drop
–  ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เช่น ตอบคำถามต่างๆ
–  กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการต่างๆของ สวทช.
–  โครงการช่วยออกแบบโปสเตอร์กิจกรรมต่างๆของ สวทช.
–  นิทรรศการต่างๆ ตามเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

เวลาฝึกงาน

08.00 -12.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณไอลดา  จิตจะกูล

Advertisements

2 responses to “เรียนรู้ระบบการทำงานของงานประชาสัมพันธ์

  1. เนื่องจากเป็นเว็บฝึกงานของฝ่ายฯ ดังนั้น Tag ไม่ต้องใส่คำว่า ฝ่ายบริการ…. ก็ได้ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s