ศึกษาเรื่อง Digital Library จาแหล่งต่างๆ

ได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัลของ UNESCO  โดยให้หาคำนิยามของ Digital Library จากแหล่งต่างๆ  และให้เปรียบเทียบโปรแกรม 3 ตัว  คือ  Drupal,  TYPO3 Enterprise CMS,  Senayanเว็บไซต์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบโปรแกรม  www.cmsmatrix.orgเวลาการฝึกงาน

13.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

Advertisements

One response to “ศึกษาเรื่อง Digital Library จาแหล่งต่างๆ

  1. ไม่ได้ฝึกงาน แต่ใช่ััวันที่พี่แนะนำเนื้อหาอะไรไหม ไม่แน่ใจวัน ถ้าใช่ปรับให้เป็น “ศึกษาเรื่อง..” และสรุปประเด็นด้วยครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s