เรียนรู้ระบบการทำงานของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ขั้นตอนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

1.  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  ได้รับรายชื่อหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อจากคลัสเตอร์  ผู้บริหาร และพนักงาน สวทช.
2.  ส่งรายชื่อหนังสือให้ผู้แทนสำนักพิมพ์ในประเทศเสนอราคาหนังสือเหล่านั้น
3.  ได้รับใบเสนอราคาหนังสือมาแล้ว บันทึกข้อมูลลงในระบบ Koha
4.  จัดทำเอกสารทางการเงินเพื่อขออนุมัติสั่งซื้อหนังสือ
5.  เมื่อได้รับหนังสือมาแล้ว ให้บันทึกรายละเอียดบรรณานุกรมอย่างย่อของหนังสือลงในระบบ Koha

 

ขั้นตอนในการบันทึกทรัพยากรสารสนเทศในระบบ Koha  (กรณีได้รับใบสั่งของพร้อมหนังสือ)


1.  เข้าโปรแกรม Koha พร้อมกรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

 

2.  เช็คหนังสือก่อนว่ามีหนังสือในระบบหรือเปล่า โดยคลิกที่ Advanced Search และเลือก ISBN

 

3.  เลือก Acquisitions เพื่อค้นหาชื่อบริษัทตัวแทนจำหน่าย

 

4.  ใส่ชื่อสำนักพิมพ์ จากใบสั่งซื้อ เพื่อหาตัวแทนจำหน่าย

 

5.  เมื่อกดค้นหาแล้ว จะปรากฏรายชื่อตัวแทนต่างๆ มากมาย ถ้าเป็นบริษัทตัวแทนชื่อใหม่ ให้กด “Add supplier” ที่อยู่ด้านล่างเพื่อใส่ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทนั้นๆ เมื่อพบชื่อบริษัทที่ต้องการได้แล้ว ให้กด “Add order”

 

6.  เมื่อกดเข้ามาแล้ว ให้กด “New record”

 

7.  กรอกรายละเอียดบรรณานุกรมของหนังสือที่ต้องการจัดซื้อลงไป

 

8.  ใส่จำนวนหนังสือที่สั่งซื้อ ใส่ราคา ใส่เลขใบเสนอราคา ใส่note แล้วกด “Submit”

 

9.  กดที่ชื่อหนังสือ แล้วกลับไปใส่เลข Invoice number อีกครั้ง แล้วกด Submit

 

10.  กดที่ชื่อสำนักพิมพ์ เพื่อจะไปกดบอกรับหนังสือ

 

11.  กด Receive เพื่อบอกรับหนังสือ

 

12.  ใส่เลข Invoice number

13.  กด Cataloging แล้วใส่ชื่อหนังสือ

 

14.  กดที่ชื่อหนังสือ

 

15.  เลือก Edit marc

 

16.  เลือก 900 แล้วเลือก Type เป็น หนังสือ

 

17.  ปรับ Bib เป็น  “อยู่ระหว่างการลงรายการ”  และเลือก location และใส่เลขตู้ที่จะจัดเก็บที่  Itemcallnumber  ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

 

 

เวลาการฝึกงาน

12.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณรัตนา  ห้วยหงษ์ทอง

3. เลือก Acquisitions เพื่อค้นหาชื่อบริษัทตัวแทนจำหน่าย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s