เรียนรู้การลงโปรแกรม Tematres ในการทำ Thesaurus

ศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus)  หมายถึง   เป็นการรวบรวมคำและวลี เรียงตามลำดับอักษรพร้อมกับแสดงความสัมพันธ์กับศัพท์อื่นๆ  ที่มีความหมายเหมือนกัน  ที่มีความหมายตามลำดับขั้น และความสัมพันธ์ลักษณะอื่นๆ  เพื่อเป็นศัพท์มาตรฐานสำหรับระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ   อันเป็นการควบคุมความหมายของศัพท์  ในการทำดรรชนี และเพื่อช่วยผู้ใช้ในการคัดเลือกศัพท์ที่จะใช้ค้นได้  ศัพท์สัมพันธ์ควบคุมคำที่มีความหมายเหมือนกัน  อธิบายคำพ้อง และนำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กันมารวมอยู่ด้วยกัน

 

ขั้นตอนการทำ Thesaurus

1.  รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
2.  คัดเลือกเพื่อนำไปใช้เป็นคำศัพท์หลัก
3.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคำศัพท์
4.  นำคำศัพท์ที่พิจารณาแล้วไปจัดทำเป็นคำศัพท์สัมพันธ์

 

โปรแกรมที่ใช้ในการทำ Thesaurus

–  โปรแกรม Tematres  โหลดจาก  http://sourceforge.net/projects/tematres/
–  โปรแกรม Appserv  โหลดจาก  http://www.appservnetwork.com/

 

ฝึกปฏบัติ

1.  เข้าเว็บ  http://technology.in.th/thesaurus/ แล้ว Log in ที่ My account ที่อยู่ด้านบนของเมนู

 

2.  เมื่อ Log in เสร็จแล้วจะปรากฏหน้านี้ เลือก “ศัพท์สัมพันธ์ตามคลัสเตอร์ สวทช.”

 

3.  เมื่อเลือก  “ศัพท์สัมพันธ์ตามคลัสเตอร์ สวทช.”  จะปรากฏภาพนี้

 

4.  ผู้ฝึกงาน ส่งไฟล์คำศัพท์ nstda taxonomy & thesuarus vocab มาให้ เราจะต้องนำไปใส่ในตัว Tematres  โดยจะยกตัวอย่างการทำคือ  “การกำจัดขยะ” และ ” RT มลพิษทางทะเล”

 

5.  เมื่อกดคำว่า  “การกำจัดขยะ”  จะปรากฏภาพนี้

 

6.  เราจะเพิ่มคำสัมพันธ์  “RT มลพิษทางทะเล”  โดยเลือกที่เลือก  Option  —  Relations between terms  —  Related Term

 

7.  ให้  Search  คำว่า  “มลพิษทางทะเล” แล้วจะปรากฏคำนั้นขึ้นมา ให้เลือกคำนั้น

 

8.  เป็นอันเสร็จ  “การกำจัดขยะ  RT  มลพิษทางทะเล”

 

 

เวลาการฝึกงาน

8.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณศตพล ยศกรกุล

Advertisements

5 responses to “เรียนรู้การลงโปรแกรม Tematres ในการทำ Thesaurus

  1. capture ภาพโปรแกรม การป้อนคำศัพท์ไว้ด้วยก็ดีนะครับ

    • แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ครับ ได้ใส่ภาพและรายละเอียดขั้นตอนการทำแล้ว

  2. ตัวอักษรเล็กมากค่ะ อ่านลำบากค่ะ

    • ครับ อาจารย์ . . . เดี๋ยวผมจะทำให้ใหญ่ขึ้นอีกหน่อย ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s