เรียนรู้การจัดทำ 2D Barcode

ข้อมูลทั่วไปของ 2D Barcode

2D Barcode  คือ  Barcode ประเภทหนึ่ง แต่สามารถบรรจุอักขระได้ทั้งข้อความ ตัวเลข และสํญลักษณ์มากกว่า Barcode ปกติ และสามารถเก็บข้อมูลได้ 2 ทิศ  คือ  แนวตั้งและแนวนอน ในขณะที่ Barcode ปกติจะเก็บเพียงแนวเดียว (มักจะเป็นแนวนอน)

 

2D Barcode กับการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด

เทคโนโลยีบาร์โค้ด และอาร์เอฟไอดี ได้เข้ามามีบทบาท และอำนวยความสะดวก สำหรับห้องสมุดที่นำมาใช้ในการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด แต่คุณสมบัติของบาร์โค้ด 1 มิติ มีข้อจำกัดในเรื่องการบรรจุได้น้อย ทำให้ไม่สามารถบรรจุข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆที่ห้องสมุดให้บริการได้   ส่วนเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ที่สามารถอ่าน บันทึก แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังได้ และส่งข้อมูลด้วยคลื่นความถี่วิทยุ จึงทำให้ห้องสมุดนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี มาใช้กับการยืม-คืน การป้องกันการขโมย การสำรวจหนังสือ การจัดชั้น แต่เนื่องจากประเด็นหลักของป้ายอาร์เอฟไอดีที่มีราคาแพง ดังนั้น   STKS และ  NECTEC  จึงได้ร่วมกันพัฒนา 2D Barcode เพื่อให้รองรับการยืม-คืนหนังสือขึ้นทดแทนการใช้ RFID ที่มีราคาแพง

 

ฝึกปฏิบัติ

1.  เข้าระบบ Koha เพื่อดูข้อมูลหนังสือที่ลงทะเบียนไว้

 

2.  ใช้เลข Bib ในการค้นหาหนังสือ โดยคลิกที่  ” STKS Search”

 

3.  ใส่เลข Bib ในช่อง  “ระบุ Bib ID เริ่มต้น”  และใส่เลข 1 ในช่อง  “จำนวนข้อมูลที่ต้องการแสดง”  และกด ค้นหา

 

4.  คลิกที่ชื่อหนังสือ

 

5.  คลิกที่ Export Marc Record

 

6.  ในการทำ 2D Barcode จะทำข้อมูล 2 ชุด  คือ  ชุดข้อมูลบรรณานุกรม และชุดข้อมูลการยืม-คืน  (โดยขั้นตอนนี้เราจะทำชุดข้อมูลบรรณานุกรมก่อน ให้ Copy ข้อมูลบรรณานุกรมทั้งหมด)

 

7.  เปิดโปรแกรม OQR Code (เป็นโปรแกรมที่ STKS พัฒนาร่วมกับ NECTEC)  แล้ว Paste ข้อมูลบรรณานุกรม ลงในช่อง Data แล้วแก้ไขค่าต่างๆ ตามรูป  แล้วกด Encode  แล้วกด Save

 

8.  ชุดข้อมูลการยืม-คืน  โดยกดที่  “KohaID.txt”

 

9.  ทำการ Copy  Code

 

10. เปิดโปรแกรม OQR Code  แล้ว Paste Code ลงในช่อง Data แล้วแก้ไขค่าต่างๆ ตามรูป  แล้วกด Encode  แล้วกด Save

 

11. นำข้อมูลมาใส่ในแบบฟอร์ม (ใช้โปรแกรม OpenOffice.org Calc) แล้วทำการปริ้นท์

 

12. แปะ Label  โดยแปะขึ้นมาจากสันด้านล่างขึ้นบน ประมาณ 2.5 ซม.

 

 

เวลาการฝึกงาน

8.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณลัยภรณ์ ช่างคิด

Advertisements

One response to “เรียนรู้การจัดทำ 2D Barcode

  1. น่าจะถ่ายรูปหนังสือที่ติด 2D Barcode มาแสดงด้วยนะครับ หลายคนอาจจะไม่เคยเห็น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s