ดาวน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์จาก ThaiLIS (ทำต่อ)

ช่วงเช้า

–  นั่งเคาเตอร์บริการยืม-คืน
–  รับโทรศัพท์ (ดึงสายเรียกเข้าจากโต๊ะทำงานภายใน STKS เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกคน ติดประชุม)

 

ฝึกปฏิบติ

–  ดาวน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์จาก ThaiLIS ต่อจากเมื่อวาน

 

 

เวลาการฝึกงาน

8.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณศตพล ยศกรกุล

คุณฐิติมา ธรรมบำรุง

Advertisements

One response to “ดาวน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์จาก ThaiLIS (ทำต่อ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s