เรียนรู้วิธีติดตั้งโปรแกรม Joomla

Joomla  คือ  ระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และความยุ่งยากในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถจัดทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้


วิธีติดตั้งโปรแกรม Joomla ผ่าน Sefver2Go

1.  สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่  http://www.joomla.org/download.html

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จให้  unzip แล้วให้นำไฟล์มาใส่ในโฟลเดอร์  “htdocs”  ของ  Server2Go

2.  เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม  Joomla  โดยพิมพ์  URL http://127.0.0.1:4001/ชื่อของฐานข้อมูล เช่น joomla   แล้วเลือก “ภาษาไทย”  แล้วคลิกที่ปุ่ม  “ถัดไป”


3.  คลิกที่ปุ่ม  “ถัดไป”


4.  คลิกที่ปุ่ม  “ถัดไป”


5.  ป้อนข้อมูลการติดตั้ง  ดังนี้
–  ใส่ localhost
–  ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล :  ใส่ root
–  รหัสผ่าน :  ให้เว้นไว้
–  ชื่อฐานข้อมูล :  ใส่ชื่อเหมือนที่ใส่ใน โฟลเดอร์ htdocs เช่น  joomla
– 
คลิกที่ปุ่ม  “ถัดไป”


6.  คลิกที่ปุ่ม  “ถัดไป”


7.  ป้อนข้อมูลการติดตั้ง  ดังนี้
–  ชื่อเว็บไซต์ :  ใส่ชื่อเว็บไซต์ตามที่ต้องการ
–  อีเมลของท่าน :  ใส่ e-mail ของผู้ดูแลเว็บไซต์
–  รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ :  ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลเว็บไซต์
–  ยืนยันรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ :  ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลเว็บไซต์ อีกครั้ง
–  คลิกที่ปุ่ม  “ติดตั้งข้อมูลตัวอย่าง”  (หากเราต้องการตัวอย่างของเว็บไซต์ ก็ให้ทำการติดตั้ง)
–  คลิกที่ปุ่ม  “ถัดไป”


8.  ให้ลบโฟลเดอร์  “installation”  ในโฟลเดอร์   “htdocs\ชื่อของฐานข้อมูล เช่น joomla


9.  ตรวจสอบว่าลงเสร็จหรือไม่ โดยพิมพ์  URL http://127.0.0.1:4001/joomla/


เวลาการฝึกงาน

13.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s