เรียนรู้วิธีติดตั้งโปรแกรม Server2Go

เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การจำลองเว็บเซิฟเวอร์  เป็นเว็บเซิฟเวอร์สำหรับพบพา  สามารถรันได้จาก  CD-ROM,  DVD-ROM,  Thumbdirve หรือแม้กระทั่งจากในเครื่องก็ได้เช่นกัน  สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่  http://www.server2go-web.de/download/download.html

ปรับแต่งระบบก่อนใช้งาน (สำคัญมาก)
–  ปรับแก้ไขด้วย NotePad++


–  ไฟล์  pms_config.ini  หาคำว่า

LocalMirror  ปรับแก้ไขค่าจาก 1  เป็น 0  เพื่อให้  Server2Go  สร้างฐานข้อมูลไว้ในระบบ แทนที่จะอยู่ใน  Temporary ไฟล์ ทำให้ฐานข้อมูลไม่ถูกลบหรือหายเมื่อปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่  แต่จะเปลี่ยนเป็น 1 เมื่อต้องการเขียนข้อมูลลงแผ่น


–  ไฟล์  php.ini  จะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์  server\config_tpl  หาคำว่า
max_execution_time
 หมายถึง  การเพิ่มเวลาในการประมวลผลสูงสุดของ PHP  ควรปรับให้มากกว่า 100M
memory_limit  หมายถึง  กำหนดการใช้งานหน่วยความจำสูงสุของ PHP  ควรปรับให้มากกว่า 120M

post_max_size  หมายถึง  กำหนดปริมาณการโพสต์สูงสุด  ควรปรับให้มากกว่า 120M

upload_max_filesize  หมายถึง  การกำหนดขนาดไฟล์อัปโหลดสูงสุด  ควรปรับให้มากกว่า 100M


–  ไฟล์  httpd.comf  เก็บไว้ที่โฟลเดอร์  server\config_tplให้ลบเครื่องหมาย  #  ออกจาก  LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so  เพื่อเปิดใช้งาน
mod_rewrite  คือ  การแปลง  URL  ที่ดูยากให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการ เพื่อประโยชน์หลายด้าน  Search Engine Optimization (SEO)

ตัวอย่าง  URL  ที่ยาวและซับซ้อน
โค๊ด:  http://www.site.com/viewcatalog.asp?category=hats&prodID=53

เมื่อผ่านการแปลง เราสามารถทำให้สั้นลงได้ดังนี้
โค๊ด:  http://www.site.com/catalog/hats/53/


เวลาการฝึกงาน

13.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

Advertisements

2 responses to “เรียนรู้วิธีติดตั้งโปรแกรม Server2Go

  1. หาคำอธิบายความหมายของการปรับแต่งแต่ละค่าด้วยนะครับ ว่าคืออะไร สำคัญ/จำเป็นอย่างไร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s