เรียนรู้วิธีติดตั้งโปรแกรม WordPress

วิธีติดตั้ง โปรแกรม WordPress ผ่าน Server2Go

1.  สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่  http://wordpress.org/download/
เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จให้  unzip แล้วให้นำไฟล์มาใส่ในโฟลเดอร์  “htdocs”  ของ  Server2Go


2.  ก่อนที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม WordPress เราจะต้องสร้างฐานข้อมูลก่อน โดยการเปิดโปรแกรม  Server2Go  พิมพ์ URL http://127.0.0.1:4001/phpmyadmin/   ตรงสร้างฐานข้อมูลใหม่ิื ให้ใส่  “ชื่อฐานข้อมูลที่เราจะสร้าง”   ส่วนตรงการเรียนลำดับ ให้เลือก  “utf8_unicode_ci”  แล้วกด  “สร้าง”


3.  พิมพ์ URL http://127.0.0.1:4001/wordpress/   คลิกปุ่ม  “Create a Configuration File”


4.  คลิกที่ปุ่ม  “Let’s Go”


5.  ป้อนข้อมูลการติดตั้ง  ดังนี้
–  Database Name :  ใส่ชื่อฐานข้อมูล ให้ตรงกับที่ใส่ไว้ใน  phpmyadmin
–  User Name :  ใส่  “root”
–  Password :  เว้นไว้
–  Database Host :  ใส่  “localhost”
–  Table Prefix :  wp_
–  คลิกปุ่ม  “Submit”


6.  หากป้อนข้อมูลถูกต้อง  จะปรากฏข้อมุลดังภาพ  ให้คลิกปุ่ม  “Run the install”


7.  ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์
–  Site Title :  ใส่ชื่อของเว็บไซต์
–  User Name :  ใส่บัญชีผู้ควบคุมเว็บไซต์  เช่น  admin
–  Password :  ใส่รหัสของผู้ควบคุมเว็บไซต์
–  Your E-mail :  ใส่ E-mail ของผู้ควบคุมเว็บไซต์
–  คลิกปุ่ม  “Install WordPress”


8.  คลิกปุ่ม  “Back to ชื่อเว็บไซต์”  เพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์

9.  เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม  WordPress


เวลาการฝึกงาน

13.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s