การสแกนหนังสือวิทยานิพนธ์ ด้วยเครื่องสแกนแบบ V-Shape


หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ฝึกสอน ให้สแกนหนังสือวิทยานิพนธ์ คนล่ะ 1 เล่ม โดยใช้เครื่องสแกนแบบ V-Shape ของบริษัท ATIZ และจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ PDF

ฝึกปฏิบัติ


การสแกนหนังสือ โดยใช้โปรแกรม  BookDrive Capture 4
–  ถ้าใช้งานครั้งแรกควรเปิดกล้อง ข้างขวาก่อน ค่อยเปิดข้างซ้าย
–  สร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์  เช่น  ปี-เดือน-วัน-ชื่อของหนังสือ
–  วางหนังสือลงบนตัวเครื่องสแกน
–  เปิดโปรแกรม ตั้งชื่อไฟล์,  เลือกที่จัดเก็บ,  เลือกด้านซ้ายหรือด้านขวาที่จะสแกน,  เลือก Rotate only in preview,  กดปุ่ม Start
–  กด  Enter  เพื่อ Scan และตรวจสอบความชัดของตัวหนังสือ
–  ไฟล์จะถูกจัดเก็บอัตโนมัติ
–  เมื่อสแกนเสร็จขั้นต่อไปคือ การตกแต่งรูปภาพ ให้มีความคมชัดมากขึ้น อ่านแล้วสบายตา แล้วจึงแปลงเป็นไฟล์ PDF

เวลาการฝึกงาน
8.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน
คุณเพ็ญศิริ  วายุภักตร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s