ตกแต่งภาพ จากเครื่องสแกนแบบ V-Shape

หลังจากที่เราได้ทำการสแกนเสร็จแล้ว ภาพที่ได้นั้นจะออกมามืด ยังไม่คมชัดเท่าที่ควร เราจึงตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม BookDrive Editor Pro และ XnView
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม  BookDrive Editor Pro  ได้ที่  http://www.atiz.com/bookdrive-editor-pro/
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม  XnView  ได้ที่  http://www.xnview.com/en/download.html

วิธีตกแต่งภาพ

โปรแกรม  BookDrive Editor Pro
การปรับ Rotation

–  เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว ให้กดปุ่ม  R  อยู่ตรงซ้ายบน (เนื่องจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับมอบหมาย มีเนื้อหาแค่ด้านขวา จึงกดปุ่ม R) เลือกภาพที่จะปรับ
– 
เลือก  Sitting  (รูปประแจ)  เพื่อปรับค่าต่างๆของรูปภาพ
–  เลือกที่จัดเก็บไฟล์ตรง  Destination
–  หมุนภาพ โดยเลือกที่  Rotation  ปรับเป็น   270  กับ  90
– 
ปรับความเอียงของภาพอัตโนมัติ โดยเลือกที่  Deskew
–  กำหนดหน้าที่จะปรับ ตรง  Start at เป็น  123  (เนื่องจากภาพที่ใช้ในตัวอย่าง หน้าเริ่มต้นเริ่มที่ 123)
– 
เมื่อกำหนดค่าทุกอย่างเสร็จแล้ว กด  OK
–  กดปุ่มตรงกลาง
  เพื่อทำการปรับภาพ ตามที่ได้ตั้งค่าไว้

การ Crop

–  เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว ให้กดปุ่ม  R  อยู่ตรงซ้ายบน (เนื่องจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับมอบหมาย มีเนื้อหาแค่ด้านขวา จึงกดปุ่ม R) เลือกภาพที่ได้จาก  Rotation
– 
เลือก  Sitting  (รูปประแจ)  เพื่อที่จะ Crop รูปภาพ
– 
เลือกที่จัดเก็บไฟล์ตรง  Destination
– 
เลือก  Crop  การที่เรา Crop นั้นหน้าทุกหน้าจะต้องเท่ากัน
–  กำหนดหน้าที่จะปรับ ตรง  Start at เป็น  123  (เนื่องจากภาพที่ใช้ในตัวอย่าง หน้าเริ่มต้นเริ่มที่ 123)
–  เสร็จแล้ว กด  OK

–  กดปุ่มตรงกลาง
  เพื่อทำการปรับภาพ ตามที่ได้ตั้งค่าไว้โปรแกรม  Xnview
การปรับ Levels

–  เปิดโปรแกรม แล้วเลือกรูปที่ได้จากการ Crop  แล้วดับเบิลคลิกที่รูป เพื่อที่จะจำค่าที่ดีที่สุดของการปรับ Levels  ของภาพ
–  เมื่อดับเบิลคลิกของไปแล้วเลือก  Image  อยู่ที่แถบด้านบน แล้วเลือก  Adjust  และเลือก Levels…
–  ค่าของ  Black point  ไม่ควรเกิน 40  และ White point ปรับจนขวาพอดีๆ  (ให้จำค่าไว้ แล้วกด Cancel  ออกมา)
–  เลือก Tool  อยู่ที่แถบด้านบน แล้วเลือก  Batch Processing
–  กด  Add  เพื่อเพิ่มรูปที่ต้องการจะปรับ
–  เลือกที่จัดเก็บตรง  Directory
–  กด  Option  เลือก JPEG  ปรับ Quality  100%  แล้วกด OK
–  เลือก  Transfornations  แล้วเลือก  Map  แล้วเลือก  Levels  แล้วกด  Add  ใส่ค่า Black point  และ  White point  ที่จำไว้  แล้วกด  Go


โปรแกรม  BookDrive Editor Pro
การปรับ Contrast

–  เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว ให้กดปุ่ม  R  อยู่ตรงซ้ายบน (เนื่องจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับมอบหมาย มีเนื้อหาแค่ด้านขวา จึงกดปุ่ม R) เลือกภาพที่ได้จาก  Levels
– 
เลือก  Sitting  (รูปประแจ)  เพื่อที่จะปรับ Contrast รูปภาพ
– 
เลือกที่จัดเก็บไฟล์ตรง  Destination
–  เลือก  Contrast  แล้วกดรูป แว่นขยาย  ปรับประมาณ 35 และ 80  (แล้วแต่ภาพ)  เสร็จแล้วกด  OK
–  กำหนดหน้าที่จะปรับ ตรง  Start at เป็น  123  (เนื่องจากภาพที่ใช้ในตัวอย่าง หน้าเริ่มต้นเริ่มที่ 123)
–  เสร็จแล้ว กด  OK

–  กดปุ่มตรงกลาง  เพื่อทำการปรับภาพ ตามที่ได้ตั้งค่าไว้

การทำเป็นไฟล์ PDF
–  เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  Export  ซึ่งจะอยู่ด้านล่าง
–  กด Add Files  เลือกภาพที่  Contrast มาแล้ว
–  ตั้งชื่อไฟล์  ตรง File Name
–  เลือกที่จัดเก็บ  ตรง Folder
–  เสร็จแล้วกด  Create

เวลาการฝึกงาน
8.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน
คุณเพ็ญศิริ  วายุภักตร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s