เรียนรู้การติด 2D Barcode และหนังสือแนะนำ

การติด 2D Barcode
–  รูป 2D Barcode  รูปเล็กติดไว้ที่หน้าปก (ห่างจากรอยพับสัก 1 ซม.)
–  รูป 2D Barcode  รูปใหญ่ติดไว้ที่หน้าลิขสิทธิ์

–  ประทับตรา STKS ที่หน้าปกใน และตามสัน 3 ด้าน

–  หน้า 15 เป็นหน้า้ลับของ STKS ให้เขียนข้อมูลตาม Label และเขียนเลขทะเบียนหนังสือ
หนังสือแนะนำ์
–  แนะนำหนังสือให้กับนักวิจัยทาง E-mail และทางเว็บไซต์ STKS

วิธีปฏิบัติ การแนะนำหนังสือขึ้นเว็บไซต์ STKS
–  สแกนหน้าปกหนังสือ หรือหาจาก Google (ทางที่ดีควรจะสแกน)
–  รูปหน้าปก ขนาดประมาณ 150×237 และควรใช้ Resolution น้อย เพราะแค่โชว์รูปเป็นตัวอย่าง
–  เข้าโปรแกรม Joomla แล้วกด Add Article

–  Title  ใส่ชื่อหนังสือ
–  Alias  ควรใส่เป็นภาษาอังกฤษ (อักษรตัวเล็ก ห้ามเว้น ถ้าจะเว้นให้ใช้ – )
–  Section  เลือกหนังสือแนะนำ
–  Category  เลือกหนังสือแนะนำ (แต่ละเดือน)
–  Description  ใส่รายละเอียดของหนังสือ
–  Keyword  เอามาจากระบบ Koha (ให้เพิ่มคำว่า “หนังสือแนะนำ” ลงไปด้วย)
–  ช่องข้อความ ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

–  ใส่รหัสยืม ตามด้วยตัวย่อเดือน ปี และใส่รูปหนังสือ
–  ใส่ชื่อหนังสือ แล้วใส่ตัว Read More
–  ใส่คำว่า “ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม” (ทำตัวหนา) แล้วตามด้วยชื่อเรื่อง
–  ใส่เนื้อหาโดยสังเขป
–  นำ Keyword ไปใส่ใน Tag
–  ใส่ Link ที่รูปภาพ ให้ Link ไปยัง OPAC

เวลาการฝึกงาน
8.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน
คุณลัยภรณ์ ช่างคิด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s