ติดตั้ง Extension Media Library บน Joomla

Media Library  เป็น Component ทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลบรรรานุกรมหนังสือ   เพลง  ภาพวีีดีโอ  ซึ่งตัวโปรแกรมนี่ จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Amanzon เราสามารถสั่งซื้อสินค้านั้นได้ทันที หรือดัดแปลงให้ตรงกับความต้องการของเรา  เช่น  เราทำเว็บไซต์ส่วนตัว แล้วมีหนังสือที่ชอบ ก็นำข้อมูลบรณานุกรมของหนังสือมาใส่ แล้ว Link ไปยังแหล่งต่างๆ ที่มีหนังสือเล่มนั้นเวลาการฝึกงาน
13.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน
คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s