เขียนบล็อกรายงานฝึกงาน และจัดทำรายงาน (แบบร่าง)

วันที่ 26-29 เมษายน 2554
–  เขียนบล็อกรายงานฝึกงาน
–  จัดทำรายงาน (แบบร่าง)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s