ติดตั้งโปรแกรม Zotero

Zotero  เป็นซอฟแวร์บริหารจัดการบรรณานุกรมที่ให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี พร้อมเปิดเผย Source Code เพื่อพัฒนาต่อยอด  พัฒนาโดยศูนย์ประวัติศาสตร์และสื่อสมัยใหม่แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน  (Center for History and New Media, George Mason University)

การติดตั้ง Zotero
–  ก่อนใช้งาน Zotero จะต้องติดต้องโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Firefox ก่อน  โดยดาวน์โหลด Firefox ได้จาก  http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html

–  เมื่อติดตั้ง Firefox แล้วก็เริ่มติดตั้ง Zotero โดยดาวน์โหลดได้จาก  http://www.zotero.org/  แล้วคลิกที่ปุ่ม  “Download”  จะปรากฏแถบควบคุมการติดตั้งโปรแกรมขึ้นมา

–  ให้คลิกที่ปุ่ม  “Allow”  ก็จะดาวน์โหลด Zotero ทันที

–  ให้คลิกที่ปุ่ม  “Install Now”  เพื่อทำการติดตั้ง Zotero

–  ให้คลิกที่ปุ่ม  “Restart Now”  เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Zotero

–  เมื่อ Restart เสร็จแล้วโปรแกรม Zotero จะอยุ่ที่มุมล่างของหน้าจอ Firefoxเวลาการฝึกงาน
13.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน
คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s